Handels ordförande Lars-Anders Häggström efterlyste fler konkreta förslag på hur ungdomsarbetslösheten kan minskas. Han vill se en trepartssamverkan mellan fackförbund, staten och arbetsgivare.
– Det handlar om att skapa förutsättningar för ungdomar som inte klarat sin utbildning. Det kan röra sig om praktiska åtgärder som att hjälpa dem med praktik.
Han lyfte fram Handels förslag om generationsväxling. Med generationsväxling skulle en äldre få gå i deltidspension om en yngre anställdes.
– Den deltidspensionerade skulle till viss del vara kvar på arbetsplatsen för att introducera den yngre, sa Lars-Anders Häggström.
Dag Klackenberg dömde inte ut förslaget.
– Däremot återstår det frågor om byråkratin och hur man ska få med staten. Och om man hittar en 61-åring ska man då definiera en 21-åring och hur länge den ska stanna.

Även Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren medverkade vid seminariet. Han pekade på stora problem med turordningsreglera i Lagen om anställningsskydd, LAS, vid uppsägningar.
– I Tyskland lägger sig inte facket i vilka man väljer ut som får stanna kvar. Men vi i Sverige får en situation där vi nöjer oss med att ”det här är en person som har tillräckligt stor kompetens för att kunna hantera det här”, men de fem som är yngre, de bästa, får gå, sa han.
Lars-Anders Häggström poängterade att majoriteten av alla 16 till 24-åringar inom detaljhandeln inte omfattas av LAS eftersom de har visstidsanställningar.
– Hur dåliga måste villkoren bli för att de inte ska bli ett problem, frågade han.

Dag Klackenberg poängterade att det inte är företagens uppgift att få ner ungdomsarbetslösheten.
– Som arbetsgivare vill man ju minska antalet timmar och anställda ska man komma ihåg. Åtminstone om man är småföretagare, sa han.
Klackenberg passade också på att ge en känga till den nuvarande gymnasieutbildningen inom handel och administration.
– Det är då sjutton att man inte kan få till en ordentlig gymnasieutbildning. I dag är det en som man går om man är helt utan ambition och inte kan komma på någonting annat, sade han.
Seminariet arrangerades av tidningen Lag & Avtal. Ursula Berge, samhällspolitisk chef för Akademikerförbundet, Jonas Cohen, informationschef vid Teknikföretagen hörde också till de medverkande.