– Vi har vårt kontrakt i ett och ett halvt år till, först efter det blir det några förändringar. Men ännu vet vi väldigt lite, även om det är klart att det kommer att innebära uppsägningar hos oss, säger Ernesto Silva Silva, klubbordförande på Liber distribution i Spånga, som är ett av tre lager som i dag hanterar delar av KF Medias sortiment.

KF Media har sedan tidigare lagt ut sin lagerhantering på fyra olika lagerföretag. Redan idag finns en del hantering på Förlagssystems lager i Falun, men nu ska alltså även hanteringen på Liber distribution i Spånga, på Coops lager i Bro och Green Cargo i Norrköping flyttas över till Förlagssystem.

På lagret i Bro kan upp till ett 50-tal personer sägas upp, tror klubbordföranden Martin Ångman. Han anser att informationen från KF Media visserligen skapar osäkerhet hos de anställda men är ändå positiv att facket bjudits in till samtal redan innan alla beslut är tagna.
– Vi kommer förstås vilja att de som sägs upp på de berörda lagren ska att erbjudas att flytta med till Förlagssystems huvudlager i Falun, eftersom de troligen måste anställa.

Även Green Cargo i Norrköping kommer att beröras av förändringen, men de tror inte att de kommer att ha några problem att få in nya kunder innan kontraktet med KF Media går ut.
Skälet till förändringen är att det ska bli billigare och mer effektiva leveranser med ett lager i stället för fyra.

Förlagssystem sade nyligen själv upp ett 50-tal anställda då de stängde sina lager i Västerås, Morgongåva och Kalhäll, och samlade verksamheten i huvudlagret i Falun (se 50 uppsagda när boklager flyttar).