– All ordning och reda är av godo och det är bra att snatteriet uppmärksammas. Men hur ska själva portningen gå till? Är det personalen som ska göra den. Vilka befogenheter kommer de att ha?

– Det kan uppstå våldsamma situationer när en person inte längre får komma in i butiken och det kan sätta personalens säkerhet i fara, säger Martine Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöombud på Handels.

I dag kan ägarna utfärda besöksförbud, men kommer personen trots allt in i butiken är det inte mycket ägaren kan göra. Därför vill regeringen skärpa lagstiftningen och har tillsatt en utredning som ska  vara klar i slutet av 2013. 

S-regeringen kom med ett liknande förslag år 2000 men det sågades av lagrådet. Alliansen har drivit frågan i de två senaste valrörelserna. Kritik som riktats mot förslaget är att butiksägaren godtyckligt skulle kunna stänga ute folk och att en snattare kan förbjudas komma in i den enda matbutiken på orten.