Det nya kollektivavtalet ger 2,6 procent i ett lokalt löneutrymme. Det innebär att heltidsanställda garanteras en löneökning på 390 kronor i månaden. Ungefär lika mycket fördelas efter lokala förhandlingar.

Utöver detta får de som tjänar under 22 400 kronor i månaden ytterligare 200 kronor. Minimilönen höjs till 19 469 kronor.

Marie Ende som jobbar på LO-TCO Biståndsnämnd och har suttit med i förhandlingarna, är inte imponerad av lönehöjningen.
– Men vi fick en skrivning om vikten av kompetensutveckling. Många anställda har inte ens utvecklingssamtal och steget till kompetensutveckling är ännu längre. Det är oerhört viktigt nu när alla drar ner och gör om tjänster.

Utvecklingssamtal ska hållas minst en gång per år och utifrån dem ska man ta fram utvecklingsplaner om till exempel utbildning. Inför nästa kollektivavtalsförhandling ska man ta reda på hur man levt upp till detta.

Det kommer också gå snabbare att få fast jobb. En allmän visstidsanställning eller ett vikariat får pågå i högst 24 månader under en femårsperiod. Efter två år övergår anställningen automatiskt till en fast.

Fakta

Börjar gälla 1 oktober 

Det så kallade AFO-avtalet gäller för tjänstemän på bland annat fackförbund och a-kassor.

Det börjar gälla 1 oktober och ett år framåt.