Samma sak gäller om de anställda på Coop även skulle jobba i butiken.
– Vi har inte diskuterat vilket avtal som ska gälla i dessa fall med Hotell- och restaurang. Det är ett relativt nytt fenomen och det är inte så många butiker som serverar alkohol, säger John Haataja, avtalssekreterare på Handels.

Vilket fackförbund som har rätten att teckna kollektivavtal och organisera de anställda på arbetsplatsen bestäms av LO. Skulle två fackförbund inte vara överens avgör LO:s styrelse vilket förbund som har rätt.