– Vi får in väldigt många anmälningar från gravida som anser sig missgynnade. Det är ett stort samhällsproblem, säger Nanna Holst, handläggare på Diskrimineringsombudsmannen, DO.

 DO utreder Charlotte Sundströms ärende. Om DO kommer fram till att hon har blivit diskriminerad stämmer DO Oriola eller Uniflex eller båda i Arbetsdomstolen. DO fattar beslut under hösten, och Nanna Holst kan ännu inte säga om det rör sig om diskriminering.

Ärendet kompliceras av att ett företag som hyr in arbetskraft har stora möjligheter att utan motivering avsluta uppdraget för en person som man inte vill ha kvar. Men Nanna Holst påpekar att lagens förbud mot att diskriminera gäller gentemot både anställda och inhyrda.Normal021falsefalsefalseSVX-NONEX-NONE