Legitimerade optiker ska i framtiden tillhöra akademikerfacket SRAT.  Anställda i optikbutiker som inte är optiker har redan i dag detaljhandelsavtalet.
Urmakare kan komma att omfattas av detaljhandelsavtalet från 1 april 2013. Handels och Svensk Handel ska utreda frågan. Ett alternativ är att skapa ett nytt, renodlat urmakaravtal.
– Vi borde kunna ha ett eget avtal för denna grupp av hantverkare,
tycker Handels ombudsman Jannika Fahlander.
I dag har urmakare en lönetrappa i fem steg. Minimilönen för femte anställningsåret är 22 230 kr.

Normal021falsefalsefalseSVX-NONEX-NONE