Nära tre av fyra Handelsmedlemmar i detaljhandeln (73 procent) är mycket eller ganska nöjda med lönehöjningen i det avtal som slöts i våras, visar Handels undersökning. 17 procent är inte särskilt nöjda eller är direkt missnöjda. När det gäller avtalet som helhet är det färre som har en tydlig uppfattning. 64 procent är nöjda och 14 procent är det inte.

Bland lagerarbetare är 57 procent nöjda och 29 procent inte nöjda med lönehöjningen. Med avtalet som helhet är 53 procent nöjda och 23 procent inte nöjda.
– Det är glädjande att så många är nöjda med avtalet jämfört med de missnöjda, säger verksamhetschefen Stefan Carlén som står för Handels bearbetning av undersökningen från opinionsföretaget Novus.

Både lagerarbetare och butiksanställda ger i enkäten tydligt stöd för jämställdhetssatsningen som gör att lönerna ökar mer i butiker än på lager.
De butiksanställda gillar avtalets begränsning av visstidsanställningar. Än mer välvilliga är de till avtalet om yrkespraktik som innebär att de som gått handelsprogrammet på gymnasiet kan få ett års praktik på heltid med 75 procent av lönen. Praktikavtalet blev i våras omdebatterat och välkomnades bland annat av näringsminister Annie Lööf (C) som ett sätt att sänka ungdomslönerna.
– Enkäten visar att Handels medlemmar förstår mer än Annie Lööf. Det behövs en brygga mellan gymnasiet och arbetsplatserna, säger Stefan Carlén.

En majoritet av lagerarbetarna är nöjda med avtalets lösning av hur bemanningsföretag får användas. Bemanningsfrågan tycks inte längre lika het när det gäller framtida avtalskrav. Den kommer först på fjärde plats på lagerarbetarnas önskelista, efter högre lön, fler semesterdagar och kortare arbetstid.

Fakta

Handels medlemmar
tycker till om avtalet

Butiksanställda (1 122 st)
64 procent av medlemmarna är mycket eller ganska nöjda med avtalet som helhet. 14 procent är inte nöjda.
73 procent är nöjda med lönehöjningen. 17 procent är inte nöjda.

80 procent tycker det är bra att Handels krävt en jämställdhetspott för att minska löneskillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade yrken. 75 procent vill se en sådan pott även i framtiden.

63 procent är nöjda med avatlets begränsning av visstidsanställningar. 13 procent är inte nöjda.

57 procent är nöjda med avtalets regler för yrkespraktik. 9 procent är inte nöjda.

58 procent är nöjda med höjningen av de lägsta lönerna. 20 procent tyckte höjningen var för liten.

Högre lön och rätt till heltid är det viktigaste kraven inför nästa avtalsrörelse.

56 procent vill att lönerna ska öka lika mycket för alla.

Lageranställda (380 st)
53 procent är mycket eller ganska nöjda med avtalet som helhet. 23 procent är inte nöjda.
57 procent är nöjda med lönehöjningen. 29 procent är inte nöjda.

72 procent tycker jämställdhetssatsningen är bra, 74 procent vill se en jämställdhetspott även i framtiden.

55 procent är nöjda med avtalets reglering av användandet av bemanningsföretag. 17 procent är inte nöjda.

Högre lön och fler semesterdagar är viktigaste avtalskraven inför 2013.
52 procent vill att lönerna ökar lika mycket för alla.

Frisörer (139 st)
58 procent är nöjda med avtalet som helhet. 20 procent är inte nöjda.
62 procent är nöjda med lönehöjningen. 24 procent är inte nöjda.
62 procent är nöjda med den nya lönemodell som införts 2012. 24 procent är inte nöjda.
64 procent vill ha högre grundlön och lägre provisionslön än i dag.
Cirka 75 procent är nöjda med de höjda anslagen till kompetensutveckling och friskvård.

Tjänstemän (297 st)
44 procent är missnöjda med sitt lönesystem, 37 procent är nöjda.
Rätt till heltid är det viktaste avtalskravet 2013. Därnäst kommer högre lön och jämställda löner.
49 procent tycker att löneökningen ska innehålla en generell del och en pott för lokal fördelning. 35 procent vill att lönerna ökar lika mycket för alla.

Undersökningen är gjord i augusti av Novus på uppdrag av Handels. Totalt 1938 medlemmar har svarat.