På vår arbetsplats så står man i kassan 8 timmar under en normal arbetsdag och vi har bara möjlighet att sitta under lunchrasten. När vi har frågat om vi kan få stolar säger arbetsgivaren nej pga att det ser oprofessionellt ut. Är detta ok eller bryter arbetsgivaren mot någon regel?

Svar: Stående och gående arbete under en hel arbetsdag är mycket ansträngande för fötter, ben och tröttande för rygg. I Arbetsmiljöverkets föreskrift Belastningsergonomi §5 står att ”Arbetgivaren ska så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbetsuppgifter och arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma för kroppen.”

Det ni beskriver är inte gynnsamt för kroppen. I kommentarerna till föreskriften preciseras att ni i er yrkesroll har rätt till sittande åtminstone i pauser mellan kunder, och inte bara obetalda raster. Arbetsgivaren får enligt föreskriften inte utsätta arbetstagaren för onödigt tröttande arbete och på Arbetsmiljöverkets hemsida står att arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har möjlighet att påverka det egna arbetet för tillräcklig rörelsevariation och återhämtning. Till exempel att kunna växla mellan att utföra en arbetsuppgift sittande och stående.

När stående ändå dominerar arbetsdagen, skulle ni – utöver bekväma skor – behöva sviktande arbetsplatsmattor. Arbetsgivaren måste se till att ni kan utföra ert arbete utan att riskera belastningsskador. I föreskriften ”Arbetsplatsens utformning” (AFS 2009:2) står i kommentaren till §40 att det kan ”vara lämpligt att välja golvbeläggning med lagom svikt för att minska påfrestningen på fötter, ben och rygg.”

Det som är oprofessionellt är er arbetsgivares inställning till sittande arbete. Det finns en mängd olika stolar som ger stöd utan att man för den skull sitter ned på traditionellt sätt: stå-stödstolar, sadelstolar med flera. Med dessas hjälp är man i lika upprätt läge som vid stående men får avlastning och kan lätt ställa sig upp vid behov.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns på www.av.se.

Martine Syrjänen Stålberg,
Arbetsmiljöombudsman