Många handelsföretag drivs i dag av centralstyrda kedjor, men det fackliga arbetet utgår av tradition oftast från den lokala butiken. Den 1 oktober sjösätter Handels ett nytt arbetssätt som lägger större tonvikt vid den centrala nivån.
– Vi i facket behöver jobba likadant som företagen och satsa mer resurser på central nivå, förklarar ombudsmannen Elsie Mann som är projektledare för Handels kedjeföretagsprojekt.

Ombudsmännen på Handels förbundskontor har i uppdrag att stimulera den fackliga verksamheten inom kedjeföretagen, bland annat genom att stödja bildandet av centrala fackliga grupper (CFG) inom företagen. I dag finns CFG i 19 företag, men det är inte alla som fungerar väl i praktiken.
– Tanken är att CFG ska få större ansvar för att sluta centrala överenskommelser och planera medlemsvärvning, förklarar Elsie Mann.

Målet är att göra facket starkare i kedjeföretagen, och stort fokus kommer att ligga på att rekrytera medlemmar och förtroendevalda.
Elva företag (se faktaruta till höger) har valts ut för satsningen under hösten. Ytterligare åtta tillkommer under 2013. För att genomföra satsningen har Handels beslutat att anställa fyra nya ombudsmän på förbundskontoret inom ett par år.

Kedjeföretagsprojektet

Elva företag först ut

Handels satsning på kedjeföretag börjar med:
Akademibokhandeln, Beijer, Coop, Dressmann, Lagerhaus, Lidl, Netto, Selecta, Stadium, Stena Recycling och ÖoB.

Nästa år tillkommer: City Gross, Fonus, Gina Tricot, Hemköp, Ica Maxi Special, Ikea, Lindex och Rusta.