Efter två intensiva dagar ajournerade LO-förbunden och Bemanningsföretagen på onsdagskvällen förhandlingarna om ett nytt bemanningsavtal. Den hårdaste nöten är fortfarande frågan om hur garantilön ska beräknas. Handels Mikael Segel är besviken på arbetsgivarnas förhandlare.
– Vi plockar fallfrukt, och det mesta är maskätet eller ruttet, säger han och menar att arbetsgivarna inte står fast vid vad de själva föreslagit i förhandlingarna.

LO-förbunden vill att bemanningsanställdas garantilön ska grundas på timlön i stället för månadsförtjänst, som i dag. Syftet är att hindra att bemanningsföretag missbrukar reglerna.
Ingen av parterna har strandat förhandlingarna, men de har heller inte satt ut något nytt förhandlingsdatum. Nästa vecka ska LO-förbunden diskutera nästa steg.
– För varje timme närmar vi oss vägs ände. Antingen varslar vi om konflikt, eller så blir det inget avtal, säger Mikael Segel pessimistiskt.

Per Gradén, avtalsansvarig på Bemanningsföretagen, försvarar arbetsgivarnas hållning.
– Vi vill skapa en regel som förhindrar missbruk, men utan att ändra systemet för garantilönerna. Det går framåt så sakteliga, men vi har inte pratat färdigt än, säger Per Gradén.
Bemanningsavtalet löpte ut den 30 april, men fortsätter att gälla eftersom ingen av parterna har sagt upp det.

Bemanningsavtalet

Garantilön baseras
på månadsförtjänst

Bemanningsavtalet har funnits sedan år 2000 och gäller mellan LO:s 14 fackförbund och arbetsgivarna Almega Bemanningsföretagen.

Avtalet gäller 25 000 årsanställda inom personaluthyrningsföretagen.

En bemanningsanställd som är uthyrd till en arbetsplats ska ha lika hög lön som en jämförbar grupp anställda på kundföretaget. Lönen baseras på genomsnittligt förtjänstläge, GFL.

När en anställd inte är uthyrd har han eller hon rätt till garantilön som grundas på hur mycket personen har tjänat de tre senaste månaderna.