– Det känns fantastiskt, säger Daniel Wigh, klubbordförande på lagret i Borlänge.

Icas lager i Borlänge har haft Proffice-anställda sedan början av maj. Då kom Ica och fackklubben på lagret överens om att de inhyrda skulle ha en genomsnittslön, inte grundlön och ackordslön som varit modellen på andra Ica-lager. Ica och fackklubben kom även överens om vad genomsnittslönen skulle vara. 

Men Ica struntade i överenskommelsen. Enligt Michael Johansson, logistikchef för Icas alla lager, var den bara en uträkning av vad som är genomsnittslönen på Ica, inte en uppgörelse om vad de inhyrda skulle få i lön.
Ica rapporterade dock genomsnittslönen som en grundlön till Proffice. Men de rapporterade en lägre lön än den Ica och fackklubben kommit överens om. Det rör sig om upp till 17 kronor i timmen som de inhyrda förlorat.
Ica bekräftar att de angav en lägre lön till Proffice.
– Ingen som jobbar på Ica ska kunna ha en lägre lön än grundlönen även om prestationen understiger grundlönen. Vår modell kan ge de inhyrda både mer och mindre lön jämfört med om de skulle få en genomsnittslön. Men majoriteten av våra inhyrda har en högre lön än vad en genomsnittslön skulle ge, säger Michael Johansson, logistikchef för Icas alla lager.

Att de inhyrda i Borlänge över huvud taget fått grundlön och ackordslön försvarar Michael Johansson med att samma princip ska gälla på alla deras lager.

Men nu är fackklubben överens med den nytillträdde logistikchefen i Borlänge. De inhyrda ska tjäna lika mycket som den genomsnittliga lönen på arbetsplatsen. Detta gäller från 1 september till och med slutperioden för inhyrningen den 28 oktober. De inhyrda kommer även att kompenseras.

Klubbordförande Daniel Wigh är väl medveten om att de kan möta motstånd när lönerna ska omförhandlas om Ica vill fortsätta att anlita Proffice efter oktober.
– Ica centralt har ju inte alls denna hållning, men det här är definitivt en delseger, säger han.