Ica vill ge grundlön och prestationslön. Facket hävdar att det ger de inhyrda för låg lön och högre krav på prestation.
– I bemanningsavtalet står det att vi ska ha samma villkor som de anställda. Så är det inte för oss, säger en Proffice-anställd som jobbar på ett av Icas lager.
Personen får medhåll av Lennart Nilsson, ombudsman på Handels i Helsingborg.
– De inhyrda måste springa fortare och producera mer än Icas egna anställda för att komma upp i samma lönenivåer som Icas anställda. Det strider mot bemanningsavtalets regler om neutrala löner, säger han.

På Handels centralt har man tröttnat på Proffice och Icas agerande.
– Nu har det gått för långt. Proffice och Ica bollar ansvaret mellan sig. Ingen tar ansvar. Vi gör nu en kartläggning på alla Icas lager för att se hur situationen är. Kommer vi ingenvart i förhandlingar kan det mycket väl bli så att vi drar Proffice inför auktorisationsnämnden, säger Mikael Segel, ombudsman på Handels.

Huvudproblemet är att facket, Proffice och Ica inte kommer överens om vilken löneprincip som ska gälla. Proffice betalar lönerna. Ica ska se till att de får rätt underlag. Enligt facket ska de inhyrda tjäna lika mycket som den genomsnittliga lönen på arbetsplatsen.
– För oss är det solklart, säger Lennart Nilsson, ombudsman på Handels i Helsingborg.

Men Ica tolkar bemanningsavtalet på ett annat sätt.
– Vi vill ha lika lön för lika arbete. Därför är det extremt viktigt för oss på Ica att de inhyrda har en grundlön och en ackordslön precis som våra egna anställda har. Bemanningsavtalet säger också att om parterna är överens kan en annan modell än den genomsnittliga lönen användas, säger Michael Johansson, logistikchef för Icas alla lager.
Anser du att parterna är överens om ett annat tillämpningssätt än genomsnittslönen?
– Nu sitter facket och Proffice i förhandlingar gällande Helsingborg om hur lönerna ska sättas. Låt oss inte föregå den utan avvakta vad de kommer fram till, säger Michael Johansson.
Proffice vill inte svara på några frågor i dagsläget.  

Fakta om auktorisation

Nämnd bedömer bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag kan ansöka om auktorisation hos organisationen Bemanningsföretagen. Auktorisationen ska fungera som en garanti för kunderna att den leverantör de anlitar är seriös och följer lagar och regler.

Auktorisationsnämnden består av representanter för Bemanningsföretagen, LO-förbunden och Unionen/Akademikerförbunden och leds av en opartiske ordföranden. Nämnden kan häva auktorisationen hos ett företag som inte sköter sig.