För att fler ska bli fast anställda och deltidare få fler timmar, har Handels drivit ett projekt på Ikea. Mellan 2010 och 2012 ökade andelen fast anställda från 62 till 72 procent. De tidsbegränsade anställningarna, som vikariat och inhopp, minskade från 38 till 28 procent.
 
Tjänstgöringsgraden, alltså procent av heltid, har gått från 46 till 53 procent bland alla anställda. Däremot har de tillsvidareanställda med kontrakt på över 32 timmar i veckan minskat. Andelen har sjunkit från 56 till 53 procent. Enligt facket beror det på den ekonomiska krisen, och nu ska andelen öka igen.

– Jag tycker inte på något sätt att vi går åt fel håll. Totalt sett har vi fått fler trygga anställningar och man jobbar väldigt aktivt med att bygga ut deltidstjänster, säger Karin Jungerhem som lett projektet på Handels.
 
Under projektets gång har man hittat olika lösningar, till exempel har man inrättat personalpooler på de flesta varuhus. De i poolen har en fast avdelning och fast schema, men hoppar in på andra avdelningar om någon är exempelvis sjuk. På så sätt slipper man ringa in personal. De flesta varuhus har också börjat med kombinationstjänster mellan varuhus och restaurang.
 
Nu fortsätter ett projekt mellan facket och företagsledningen, för att varuhusen som ska öppna i Uddevalla och Borlänge ska få så många heltider som möjligt.
– Det är nytt att vi redan från början är med och påverkar så här i detalj, säger Karin Jungerhem.

Fakta

Fler fast anställda


Mellan 2010 och 2012
minskade antalet Ikeaanställda från 4 259 till 3 768. Det beror bland annat på att så kallade behovare, som hoppar in när någon är exempelvis sjuk, har blivit färre.

De fast anställda har gått från 2 626 till 2 709 personer. De tidsbegränsat anställda har minskat från 1 633 till 1 059 personer.

Fast anställda med kontrakt på över 32 timmar i veckan gick från 2 394 personer till 2 312.

Klubbarna har utsett värvningsansvariga, och Handels har fått 61 fler medlemmar på Ikea.
 
I dag finns 17 varuhus i Sverige. 16 har fackklubb.
 
Projektet "Ordning och reda" hade tre mål: att öka andelen fasta jobb och antalet timmar för de med ofrivillig deltid, få ett bättre samarbete mellan fackklubbarna och med företagsledningen, och värva medlemmar.
 
Källa: Handels