På uppdrag av regeringen har IAF granskat hur a-kassorna hanterar bemanningsanställda. Mer än hälften av landets 30 arbetslöshetskassor ger i dag inte a-kassa åt en person som är deltidsanställd på ett bemanningsföretag. Handels a-kassa är en av dem.

Tanken är då att bemanningsföretagen ska stå för kostnaden när deras anställda är mellan uppdrag, inte a-kassorna. Men nu har IAF granskat rättsläget. De konstaterar att det i dag inte finns anledning att behandla deltidsanställda, visstidsanställda eller personer som jobbar extra på bemanningsföretag annorlunda.
– Om en bemanningsanställd har rätt att tacka nej till uppdrag och kan ta jobb hos en annan arbetsgivare då ska personen ha samma rättigheter som andra till att få a-kassa. Det gäller oavsett om personen arbetar deltid eller är visstidsanställd på bemanningsföretaget. Men det är alltid fråga om en individuell bedömning, säger Carina Karlsson, försäkringsjurist på IAF.

Pernilla Nilsson, verksamhetschef på Handels a-kassa, är förvånad.
– IAF har inte informerat om detta på annat sätt än genom rapporten till regeringen. Vi ska kika vidare på det här. Har IAF:s ändrat ståndpunkt så har det betydelse för vår hantering av dessa typer av ärenden.

Handels följer även SO: s riktlinjer (Arbetslöshetskassornas samorganisation). De ska med anledning av IAF:s rapport se över frågan.
– Därefter kommer vi att ta ställning till om vi ska gå ut med nya rekommendationer, säger Katarina Mattsson, biträdande kanslichef på SO.

Fakta Bemanningsavtalet

Heltid är regelHuvudregeln i bemanningsavtalet är att en anställning är på heltid. Blir det paus mellan uppdragen betalas garantilön. Anställningen kan vara tillsvidare eller på visstid, dock högst i ett år. Det går att ha flera kortare visstidsanställningar efter varandra men dock högst i ett år. Vikariat och feriearbete finns också.

Deltidsanställning är möjlig, men då ska anställningen ha förhandlats med facket och arbetstiden ska vara fastställd. Visstidsanställning i form av extraarbete kan bara den ha som studerar, är pensionär, avtalspensionär eller har annan huvudsaklig sysselsättning.

Är du anställd på bemanningsföretag?
Tänk på anställningsformen.
Se till att få nya kontrakt mellan varje anställning.

Bakgrund

Rättsläget från 1993 till i dag

1993 blev bemanningsföretagen lagliga.  AMS som då skötte tillsynen av a-kassorna ansåg att bemanningsanställda inte har rätt till a-kassa mellan uppdrag. Detta därför att bemanningsföretag kan komma att utnyttja a-kassan genom att visstidsanställa när uppdrag finns och låta a-kassorna bära kostnaden tills det finns nya uppdrag.

2004 tog IAF, Inspektionen för Arbetslöshetskassorna, över tillsynen och klargjorde att den som är tillsvidareanställd eller har en anställning som är förenlig med las eller avtal i ett bemanningsföretag och sedan blir uppsagd ska ha rätt till arbetslöshetsersättning.

2007 gav en dom i regeringsrätten en bemanningsanställd rätt till ersättning mellan uppdrag. Nu ska bemanningsanställda få ersättning mellan uppdrag om anställningarna är avslutade och är förenliga med kollektivavtal och las.

2012 kom en ny dom i Stockholms kammarrätt som gav en bemanningsanställd rätt till ersättning mellan uppdrag.