Vin- och spritlagret Lagena i Jordbro söder om Stockholm är en av de första arbetsplatser som haft central förhandling om inhyrning enligt den nya avtalsparagraf som infördes i våras (se faktaruta).

Facket och arbetsgivaren var i den lokala förhandlingen oeniga på alla nio punkter, bland annat om inhyrningens syfte och omfattning. I dag är enligt företaget omkring 25 procent av årsarbetskraften på Lagena inhyrd personal från tre bemanningsföretag. Facket ville att fler skulle anställas direkt av arbetsgivaren, och att bemanningsföretag främst skulle användas för att täcka frånvaro och kompensera arbetstoppar.

Klubben fick inte gehör för sina krav. Den centrala förhandlingen slutade med att arbetsgivaren får fortsätta som tidigare. Lagena ska dock få besök av fackets och arbetsgivarnas gemensamma arbetsgrupp, och en ny lokal förhandling ska ske i januari.
– Den nya paragrafen har inte gett oss något. Vår arbetsgivare ändrar sig inte förrän det finns regler som tvingar, säger Patrik Olofsson, Handels klubbordförande på Lagena.

Han är kritisk till den samarbetstanke som ligger bakom paragrafen om inhyrningsförhandlingar.
– Handels gullegull med Svensk Handel på central nivå hjälper inte oss ute på arbetsplatserna. Förbundet borde ta strid centralt så att det ramlar ner verktyg för samarbete för oss lokalt, säger Patrik Olofsson.
Han vill att Handels med kraft ska driva det krav som många lagerklubbar ville föra fram i förra avtalsrörelsen: att 90 procent av personalen ska vara tillsvidareanställd på heltid.

Lagenas logistikchef Rickard Slettmyr vill inte kommentera resultatet av den centrala förhandlingen innan protokollet är justerat. Han tycker dock att processen enligt de nya reglerna har fungerat bra.
– Vi har följt dem till punkt och pricka. Men vi har en lokal motpart som inte ville förhandla lokalt utan från början var inriktad på central förhandling, säger Rickard Slettmyr.

Fredrik Ståhlberg, ombudsman på Handels i Stockholm, har förståelse för fackets svårigheter på Lagena, men ger samtidigt en delvis annan bild av den nya paragrafens effekter.
– När parterna inte är överens bestämmer arbetsgivaren, då biter inte avtalet. Men förhandlingen i sig skapar också möjligheter. Vi har sett exempel där arbetsgivare har minskat eller avbrutit inhyrning efter dialogen med klubben, säger Fredrik Ståhlberg.

Nya paragrafen

Inhyrning ska förhandlas

 

En ny paragraf om inhyrning av personal infördes i de lageravtal som gäller från 1 april 2012.

Inhyrd personal ska ha kollektivavtal, och de bemanningsföretag som anlitas bör vara auktoriserade.

Innan bemanningsföretag anlitas ska företag och fackklubb förhandla om nio punkter. Bland annat inhyrningens syfte och omfattning, genomsnittligt förtjänstläge för jämförbar grupp (GFL), samt hur inhyrda ska introduceras och inhyrningen utvärderas. Om parterna inte kan enas lokalt förs frågan till central förhandling.

En partsgemensam arbetsgrupp ska följa upp de nya bestämmelserna och jobba vidare med inhyrningsfrågan.

Bestämmelserna är desamma i Handels lageravtal med Svensk Handel, KFO och Almega.