När LO:s 14 fackförbund nu pratar ihop sig om gemensamma krav inför vårens avtalsförhandlingar driver Handels inte sina hjärtefrågor lika hårt som tidigare. Begränsning av bemanningsföretag och rätt till heltid har Handels brukat söka stöd för hos övriga LO-förbund. Så inte denna gång.
– Vi har arbetsgrupper om båda frågorna med våra arbetsgivare som ska jobba till slutet av 2014, så det är inte aktuellt, förklarar Handels avtalssekreterare John Haataja.

Kommunal, som precis som Handels brinner för rätt till heltid, har viss försöksverksamhet med sina arbetsgivare och väntas inte heller föra fram kravet inom LO-samordningen.
John Haataja pekar på att varken heltids- eller bemanningsfrågan förts fram lika starkt på de avtalskonferenser som hölls i Handels 19 avdelningar under september. I fjol prioriterade lagerarbetare i de flesta avdelningar kravet att 90 procent av jobbet på lager ska göras av egna tillsvidareanställda. Enligt John Haataja var detta i år ett priorterat krav i endast tre avdelningar: Stockholm, Kristianstad och Umeå.

Inför 2012 års avtal sprack LO:s samordning då tre industrifack vägrade gå med på jämställdhetspotten som tillåter högre lönekrav på kvinnodominerade låglöneområden som detaljhandeln och restaurangbranschen. I år är LO-förbunden hårt inriktade på att verkligen prestera en enad front gentemot arbetsgivarna. Samtidigt är kravet på en jämställdhetsprofil mycket viktigt för Handels. John Haataja är optimistisk men förtegen om processen.
– Vi jobbar fortfarande på det.

Den 24 oktober ska LO:s representantskap fatta beslut om LO:s samordnade avtalskrav. De exakta siffrorna på lönekraven fastställs dock senare.
En extern konsult, Barbro Mellberg, har hjälpt LO:s styrelse och avtalsråd att prata ihop sig om samordningen.
– Det har varit bra att ha en processledare som hjälper oss att förstå varandra bättre. Både LO:s ledning och flera förbundsordförande är ju nya på sina poster, säger John Haataja.