Skyddsombudet på dryckeslagret Lagena i Jordbro söder om Stockholm har slagit larm om att arbetsmiljön är så stressig att anställda far illa, inte minst den inhyrda personalen.
– Prestationskraven på de inhyrda är så höga att arbetsmiljön sätts på spel. Man kör fort med truckar och lyfter på ergonomiskt olämpligt sätt för att plocka så mycket som företaget vill, säger skyddsombudet Jessica Moya.

Hon anser att konkurrensen mellan olika personalgrupper skapar stress. Inhyrda på Lagena konkurrerar både med Lagenas anställda och med andra inhyrda. Flera gånger har det förekommit våld och hot på arbetsplatsen.
– En inhyrd från ett bolag slog en från ett annat bolag på käften så det blödde. Och skyddsombud bemöts ibland hotfullt när man påpekar arbetsmiljöregler. Det är mycket dålig stämning, säger Jessica Moya.

En undersökning som företagshälsovården gjorde 2011 visar att alarmerande många på Lagena är oroliga för sin arbetssituation och besväras av stress.

Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på Lagena i september och har nu fattat sitt beslut. Verket tvingar Lagena att med hjälp av utomstående experter bedöma riskerna för ohälsa eller olycksfall på grund av stress och andra faktorer. Bedömningen ska bland annat omfatta bolagets produktionsmål, konkurrensen om jobben och personalens oro. Sedan ska bristerna åtgärdas. Jobbet ska vara klart 31 januari, annars tvingas bolaget betala vite på 100 000 kronor.

Jessica Moya är nöjd med Arbetsmiljöverkets beslut.
– Det är väldigt positivt. Arbetarna på Lagena mår inte bra och myndigheten visar att man vill se en förändring.

Lagenas logistikchef Rickard Slettmyr säger att bolagets produktionsmål inte är högre än konkurrenternas, men att man tar Arbetsmiljöverkets beslut på största allvar.
– Vi ska göra riskbedömningen tillsammans med skyddsombuden och med hjälp av företagshälsovården, säger Rickard Slettmyr.

Så säger lagen

Skyddsombud
kan begära åtgärd

Arbetsmiljöverkets beslut om situationen på Lagena är ett föreläggande efter larm från ett skyddsombud. Det regleras i Arbetsmiljölagen kapitel 6 paragraf 6 a.

Ett skyddsombud kan vända sig till arbetsgivaren och begära åtgärder som behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.

Om arbetsgivaren inte vidtar åtgärderna kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket. Verket kan då utfärda ett föreläggande med krav på åtgärder.

Om arbetsgivaren inte utför vad Arbetsmiljöverket krävt kan verket utdöma vite, det vill säga straffavgift.