Ett nytt ettårigt avtal har slutits för Hyresgästföreningens anställda, med omkring 400 anställda.

Avtalet ger 2,8 procent i löneökning med minst 310 kronor mer i månaden. För de som har en månadsinkomst på 22 400 kronor blir det 510 kronor mer i plånboken. I snitt får en anställd inom hyresgästföreningen 900 kronor mer i månaden.

Facket ville också ha bättre restidsersättning men det lyckades inte. Dagens avtal ger en restidsersättning för högst fyra timmar per dygn, medan många andra har sex timmar per dygn.
− Det blev blankt nej med hänvisning till att det bara är ett avtal på ett år, säger Handels ombudsman Elsie Mann.