Handels begär inte att LO-förbunden ska ställa gemensamma krav på begränsad inhyrning, berättade Handelsnytt i en artikel den 1 oktober. Ett antal läsare har kommenterat artikeln och hävdat att det finns ett starkt stöd bland medlemmar i partihandeln att ställa sådana krav i avtalsförhandlingarna 2013.

Handels förhandlingsledare, andre vice ordförande Tommy Tillgren, bemöter nu kritiken. Han säger att Handels krav i avtalsförhandlingarna bygger på vad som fördes fram vid de avtalskonferenser som hölls i alla avdelningar under september.
– Demokratin är det aldrig fel på. Det finns alltid synpunkter från klubbar som tycker att man ska hantera en fråga på ett visst sätt. Men jag har en känsla av att de som kommenterar är ett begränsat fåtal, säger Tommy Tillgren.

Sammanställningen av kraven från avtalskonferenserna ska presenteras för Handels förbundsråd i november. Men Tommy Tillgren säger att Handels kommer att hålla fast vid den lösning som skrevs in i avtalet 2012: Arbetsgivarna får använda bemanningsföretag, men innan de gör det ska de förhandla med facket på en rad punkter.
– Vi har avtalat en paragraf som många fackförbund tycker är mycket intressant, och den ska utvärderas av en arbetsgrupp fram till 2014. Det är en lång process, och vi tänker inte växla spår, säger Tommy Tillgren.