– När vi jobbar röd dag ska vi kompenseras med en ledig dag. Ica har lagt kompdag på en dag som vi skulle ha varit lediga på. Man kan ju inte vara dubbelt ledig, säger klubbordförande Marcus Strandberg.

Han är en av drygt 300 som fått sina kompdagar lagda på en annan röd dag. Handels begär nu 20 000 kronor i skadestånd till varje anställd samt 200 000 i skadestånd till förbundet för brott mot företagsavtalet. Tillsammans blir det över 6 miljoner i skadestånd.

Det är inte första gången som Ica och Handels tvistar om arbete på röda dagar, helgdagar. På lagret i Västerås fick anställda jobba helgdagar trots att de enligt kollektivavtalet skulle vara lediga. Handels stämde i Arbetsdomstolen och fick rätt (länk artikel).

Efter detta togs ett företagsavtal fram för att reglera schemaläggning. Enligt det avtalet får Ica schemalägga alla dagar utom tre – julafton, nyårsafton och midsommarafton. Detta mot att de anställda skulle få en annan ledig dag som de skulle kunna påverka när den läggs ut.
– Det ska inte användas så att annan ledighetsdag för arbete röd dag läggs på en annan redan ledig röd dag. Ledigheten ska läggas på en dag som annars skulle ha arbetats, säger Mikael Segel, ombudsman på Handels som var med och tog ta fram företagsavtalet med Ica.

Ica tolkar avtalet på ett annat sätt.

– Vi menar att vi kan lägga schema, därmed också lediga dagar, 362 dagar om året, utom just julafton, nyårsafton och midsommarafton. Det har vi gjort, säger Jonas Hultenheim, logistikchef på Ica-lagret i Helsingborg.

Företagsavtalet mellan Handels och Ica som innehåller bestämmelser om schemaläggning och röda dagar var klart i februari 2009.