Den omstridda jämställdhetspotten är borta i de avtalskrav som LO:s 14 förbund gemensamt vill gå fram med i avtalsrörelsen 2013. Ändå beskrivs den nya modellen av LO som en jämställdhetssatsning.
Modellen utgår från snittlönen för industriarbetare som uppges vara 25 000 kronor i månaden. Avtalsområden med en snittlön under 25 000 kronor ska få löneökningar i kronor. Lägstlönerna höjs med samma krontal. De som tjänar över 25 000 kronor får löneökningar i procent.

Konstruktionen innebär att bland annat detaljhandeln, där snittlönen ligger under 25 000 kronor, kan ställa krav som i procent blir högre än kraven för mer högavlönade grupper.
– Det är bra att kraven har en tydlig låglönesatsning. Det innebär en jämställdhetsprofil, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström och syftar på att de flesta avtalsområden med lågt löneläge har en majoritet kvinnor.

Avtalskraven omfattar också ett försäkringspaket. Bland annat ett föräldrapenningtillägg som ska utgå till alla anställda som är föräldralediga. Tillägget ska vara 10 procent av lönen i sex månader. Om kravet går igenom ersätter det den föräldralön som i Handels viktigaste avtal i dag är tre månader.
– Det blir en tydlig förbättring för våra medlemmar, säger Lars-Anders Häggström.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson hoppas att det nya föräldrapenningtillägget ska locka fler pappor att vara hemma med sina barn och därmed bidra till ökad jämställdhet.
– I dag tar mammorna ut det mesta av föräldraledigheten och halkar därför efter i löneutvecklingen. Om fler pappor lockas att vara hemma så gynnar det kvinnorna på arbetsmarknaden, sa Karl-Petter Thorwaldsson när kraven presenterades.

Lars-Anders Häggström betonar vikten av att samtliga 14 LO-förbund nu står enade bakom de samordnade avtalskraven, efter den splittring som rådde 2012.
– Vi går fram med enad front. Vi har haft en jättebra väg fram till enighet och tagit oss tid att förstå varandra, säger Lars-Anders Häggström.
LO-samordningen innehåller denna gång inga krav som handlar om att värna trygga jobb.
– Vi är överens sedan länge om att enas om ett fåtal krav som alla ställer upp på. Men vi i Handels kommer att driva krav på trygga jobb i våra egna förbundsförhandlingar, säger Lars-Anders Häggström.

De samordnade krav som presenterades på måndagen är ett förslag från en enig LO-styrelse. Definitivt beslut fattas av LO:s representantskap den 24 oktober.
Exakta siffror på lönekraven i kronor och procent bestämmer LO:s styrelse senare, preliminärt i början av december.

Samordnade avtalskrav

Detta kräver LO: förbund
i avtalsrörelsen 2013

Avtalsområden som har lägre genomsnittlig lön än industriarbetarna,
25 000 kronor i månaden, ska få löneökningar med samma krontalsbelopp som industriarbetarna.

Avtalens lägstlöner
höjs med samma krontal.

För alla som tjänar mer än den genomsnittlige industriarbetaren utgår löneökningen i procent.

En ny avtalsförsäkring i form av ett föräldrapenningtillägg till anställda som är föräldralediga. Tillägget ska vara 10 procent av lönen och betalas ut under 180 dagar per barn och försäkrad förälder.

I framtiden vill LO samarbeta med tjänstemannafacken om en gemensam modell för lönekrav med låglönesatsning. Inbjudan till diskussioner har skickats.