Hemtex kommer att ha en period med så kallad mystery shopping i sina butiker. Det handlar om personer som kommer in i butikerna och beter sig som vanliga kunder. Men de är där för att rapportera om personalens bemötande.
− Vi är egentligen inte så förtjusta i det här. Men det sker under ordnade former, så vi kan inte säga nej, säger Karin Jungerhem, ombudsman på Handels.

Facket har kommit med krav som företaget måste följa. Bland annat får enskilda personer inte mätas, fler besök ska göras på varje ställe för att få en bättre bild och de anställda ska få veta under vilken period besöken sker. De ska också få ta del av resultatet.

Helena Larsson jobbar på Hemtex i Luleå. På hennes arbetsplats har alla blivit informerade om insatsen som görs efter en period när Hemtex har jobbat på konceptet och vidareutbildat personalen.
− Jag tycker att det är positivt och spännande. Jag ser det som en utmaning för att vi själva ska höja servicenivån i butiken, säger hon.

Hon tycker att fackets krav på att ingen enskild ska drabbas är bra.
− Jag ser det som ett lagarbete, säger Helena Larsson.

Men det finns andra sätt att förbättra verksamheten, anser facket.
− Överhuvudtaget tycker vi att butikscheferna kan jobba närmare sin personal, säger Karin Jungerhem.

FAKTA

Mystery shopping är en undersökningsmetod där en person utger sig för att vara en vanlig kund, men egentligen mäter butikspersonalens bemötande.

Fenomenet dök upp i Sverige i slutet av 1990-talet. Då sågades konceptet av facket, som har fått acceptera det genom att ställa vissa krav.

Innan företaget använder sig av mystery shopping måste de förhandla med facket. De anställda ska få veta syftet, hur det ska gå till och vad informationen används till.

Enligt facket använder sig de flesta kedjorna av mystery shoppers.