Efter två års förhandlingar om för mycket inhyrning på lagret i Bro håller sig Coop Logistik nu under gränsen på tio procent. Men fackklubben menar att problemet bara har flyttats. Att visstidsanställda tas in från en personalpool för att täcka upp timmar som tidigare togs av de inhyrda.
− Fram till augusti är det åtta procent bemanning, medan poolen tar tolv procent av timmarna, säger Jyrki Koivisto som är klubbordförande på lagret.

Coop Logistik kan inte säga hur många timmar de visstidsanställda står för. Bara att inhyrd personal legat på sex procent fram till augusti i år. Då räknar de också med tjänstemännen, medan klubbordföranden bara räknar timmarna bland de som jobbar på lagret.
− Men vi vet att andelen visstidsanställda har ökat, säger Marika Hjelm Siegwald som är informationschef på Coop Logistik.

Enligt henne är det inte den enda förklaringen till att andelen inhyrd personal har minskat. Det är också för att de har anställt en bemanningsplaneringschef, följer upp sjukfrånvaron bättre och arbetar effektivare.
− Marginellt, säger Jyrki Koivisto.

De visstidsanställda är ofta unga personer som arbetar extra, med kontrakt på en dag i taget. Enligt fackklubben måste de ta de timmar som erbjuds och vara effektiva. Annars får de inget jobb. Flera frustrerade visstidsanställda ska ha kontaktat klubben som upplever att det ställs mycket högre krav på de visstidsanställda.
− Jag vägrar tro att KF ställer upp på det här, säger Jyrki Koivisto som tycker att visstidarna behandlas som boskap.

Företaget tillbakavisar kritiken.
− Om man blir erbjuden jobb och inte kan ta det är det inget vi ställer emot dem på något sätt. Självklart ställer vi samma krav på prestation på visstidsanställda som på tillsvidareanställda, säger Marika Hjelm Siegwald.

Men företaget säger sig lyssna på klubbens kritik och ska se över situationen.
− Vi kommer att ha en dialog med facket om hur vi hanterar frågan vidare, säger Marika Hjelm Siegwald.

Bemanning

10 procent inhyrning

Facket och Coop Logistik har ett lokalt avtal för lagret i Bro, som säger att företaget får ta in max tio procent inhyrd arbetskraft.

Coop fick betala skadestånd för att de bröt mot avtalet, genom att hyra in mer än tio procent av sin arbetskraft från bemanningsföretag under 2010.

Förhandlingar pågår också för 2011, då facket hävdar att Coop Logistik än en gång brutit mot avtalet om max tio procents inhyrning.