– Tanken var att utgå från den vanliga medlemmen. Den med minst skydd, eftersom det inte är helt klart i vilken utsträckning förtroendemannalagen skyddar förtroendevalda, säger Kristina Jogestrand, pressekreterare på Handels.

Handels vill att handboken ska göra att medlemmarna känner sig tryggare när de pratar med journalister och tar upp vad som gäller för den som är privatanställd, som Handels medlemmar är. I korthet kan man säga att anställda får kritisera sin arbetsgivare utåt, men kritiken ska vara korrekt, syftet ska vara att komma till rätta med problemet, inte att skada arbetsgivaren, och man ska först ha talat med sin chef. Annars riskerar man jobbet.

Men förtroendevalda har större möjlighet att tala med journalister. Förtroendemannalagen skyddar enligt Pär Trehöring, sekreterare i yttrandefrihetsgruppen på Journalistförbundet, exempelvis en klubbordförande.
– Man tar på sig fackklubbshatten så att säga och enligt förtroendemannalagen får inte den fackliga verksamheten förhindras, säger Pär Trehörning.

Att prata med journalister kan vara ett sätt att komma till rätta med fackliga problem. Men den förtroendevalda måste ha pratat med sin arbetsgivare om det som han eller hon lyfter i media, enligt Pär Trehörning.

Handels tror inte att det finns en risk för att förtroendevalda ska läsa boken och tro att de är lika utsatta som anställda.
– Det är bra att förtroendevalda är mer skyddade, men vi utgår ifrån att de känner till det, säger Kristina Jogestrand.
Anställda som inte vill eller kan prata med journalister kan vända sig till sin fackliga organisation. Handboken kommer att finnas på avdelningarna under veckan.

Yttrandefrihet för privatanställda

Att privatanställdas yttrandefrihet är begränsad beror på att de anställda även omfattas av lagen om företagshemligheter. Den innebär att information som kan innebära skada för arbetsgivaren i konkurrenshänseendet inte ska läcka ut.

Ofta har företagen skrivit ned vad som är företagshemligheter. Brott mot arbetsmiljölagen eller brott som kan ge fängelse räknas inte som företagshemligheter.

När man talar om lagen om företagshemligheter talar man även om att de anställda omfattas av en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren.

Detta gäller för vanliga anställda

Kritiken måste vara korrekt. Eller du måste ha goda skäl att tro att den är korrekt.

Kritiken får inte framföras i förolämpande ton.

Kritiken måste ha framförts till företagsledningen först. Du kan alltid kontakta ditt skyddsombud, klubbordförande eller ombudsman på din avdelning om du behöver stöd och hjälp med detta.

Du har rätt att vara anonym när du talar med journalister. Journalisten får inte röja vem källan är.

Detta gäller för förtroendevalda

Du har ett större skydd när du pratar med media. Att prata med media kan vara ett sätt att lyfta de fackliga frågorna. Enligt förtroendemannalagen får inte den fackliga verksamheten förhindras. 

Är det kritik du framför om arbetsplatsen ska kritiken först ha framförts till arbetsgivaren.

Du har rätt att vara anonym när du talar med journalister. Journalisten får inte röja vem källan är.

Källa:Förtroendemannalagen, Handels handbok om yttrandefrihet.