–  Vi på LO-TCO rättsskydd menar exempelvis att om en journalist frågar hur man upplever sin arbetsmiljö ska inte den anställda behöva fråga arbetsgivaren om han eller hon kan uttala sig först, säger Dan Holke, chefsjurist på Rättsskyddet.

Om en anställd vill larma om missförhållanden på arbetsplatser är det dock viktigt att kritiken framförts till arbetsgivaren först. Dan Holke berättar att Arbetsdomstolen dömt olika vad gäller anställda som blivit uppsagda efter att ha slagit larm till media.
– I två av de tre fallen ansåg domstolen att uppsägningarna var ogiltiga. I båda dessa fall hade kritiken framförts till arbetsledningen.  I det fall där uppsägningarna godkändes hade inte de anställda talat med arbetsgivaren.