– Bemanningsanställda som är deltidsarbetslösa kan stämpla upp och inhyrda kan få ersättning mellan visstidsanställningar oavsett anställningsform, säger Pernilla Nilsson, verksamhetschef på Handels a-kassa.

IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, konstaterade nyligen att det inte finns någon anledning att särbehandla personer som är anställda på ett bemanningsföretag. Nu har även regeringen sagt sitt. I ett förslag till ändringar i arbetslöshetsförsäkringen betonas vikten av att arbetssökande behandlas lika. Deltidsanställda på bemanningsföretag lyfts särskilt fram. Det ska inte spela någon roll att en deltidsarbetslös är anställd på ett bemanningsföretag när a-kassorna bedömer om en arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande.

Med anledning av detta kommer SO, arbetslöshetskassornas samorganisation, gå ut med nya riktlinjer om att inhyrda har samma rätt som andra anställda till ersättning från a-kassan.

– Likabehandlingsprincipen ska gälla, säger Charlotte Hasselgren, biträdande försäkringschef på SO.

Handels a-kassa har alltså redan ändrat sin behandling av bemanningsanställda. Tidigare har man krävt att den arbetslösa bemanningsanställda har haft en anställning i enlighet med kollektivavtal och lagen om anställningsskydd. Det som nu är avgörande är att personen saknar anställning och är oförhindrad att söka jobb. Samma krav som gäller för alla arbetssökande.

SO:s riktlinjer är inte bindande.

Bakgrund

Några hållpunkter i rättsläget1993 blev bemanningsföretagen lagliga. AMS som då skötte tillsynen av a-kassorna ansåg att bemanningsanställda inte har rätt till a-kassa mellan uppdrag. Bemanningsföretag skulle kunna utnyttja a-kassan genom att anställa när bara uppdrag finns och låta a-kassorna bära kostnaden tills det finns nya uppdrag.

2004 tog IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, över tillsynen av a-kassorna. IAF meddelade att en bemanningsanställd som blivit uppsagd i enlighet med lagen om anställningsskydd och gällande kollektivavtal bör har rätt till ersättning.

2012
kom en dom i kammarrätten i Stockholm. Domen gav en bemanningsanställd som var behovsanställd rätt till ersättning mellan uppdragen. Varje uppdrag ansågs vara en separat visstidsanställning. Mellan uppdragen ansågs den bemanningsanställda kunna ta jobb åt en annan arbetsgivare. Därmed hade den inhyrda rätt till ersättning.