Arbetsmiljöverket kräver att ledningen vidtar åtgärder för de anställdas säkerhet. Butiken måste vara överblickbar från kassan, vilket den inte är i dag.

Två dörrar bak i butiken saknar också lås. Risken är att någon kan komma in och gömma sig i lokalerna, vilket kan sätta personalen i fara.

Hittills har de anställda inte känt sig osäkra.
− Men det är väl bra att det blir låst där bak så att inga obehöriga kan komma in, säger Magnus Paulsson som är handelsombud i butiken.