Fram till för ett år sedan tävlade Mattias Dahl i brasiliansk jujutsu – en sorts brottning där man, med hans egna ord, ägnar sig åt ”strypning, låsning och obehagligheter”. Hans vinnarskalle är omvittnad även i Arbetsdomstolen, där han företrätt arbetsgivare som jurist på Svensk Handel.

Nu är tid för nya grepp. Sedan augusti är Mattias Dahl förhandlingschef och därmed den som leder arbetsgivarsidan i avtalsförhandlingarna med Handels. En match där vinnare inte koras riktigt som på brottarmattan eller i rättssalen.

– I avtalsförhandlingar möts två sidor som vill ha ett avtal, och båda vet att man måste kompromissa. Det gäller att hitta en lösning som vi kan stå för och värna.

För att nå dit krävs förtroende och en god professionell relation mellan parterna, betonar han. Skratt och humor är en tillgång även i allvarliga situationer. Som i den tuffa drabbningen i våras där det var mycket nära strejk.

– Mitt i allvaret fanns en öppen och förtroendefull atmosfär där inslag av humor lättade upp och gjorde att vi kom vidare. Medlarna berömde oss för det efteråt.

Avtalen för butiker och lager 2012 ställer krav på ytterligare samarbete i god anda mellan fack och arbetsgivare. Heltidsgruppen fortsätter försöken att skapa tjänster med fler timmar för butiksanställda – trots att utvecklingen i många företag går åt motsatt håll. Mattias Dahl lovar nya steg framåt.

– Vi håller på att välja ut testbutiker med extra många heltider till ett försök som ska börja tidigt 2013 och rulla minst ett år. Det blir också inspirationskonferenser där vi lyfter fram goda exempel.

Han framhåller att den som vill ha fler timmar ofta måste vara beredd att jobba mer på obekväma tider. Arbetsgivarna vill sänka ob-ersättningen – men utan att minska den totala lönesumman, bedyrar förhandlingschefen.

– Vi vill höja lönerna för trotjänarna som stannar kvar i handeln och utvecklar sin kompetens, och sänka dem för studenter och helgextra. Tillspetsat innebär det att pengar flyttas från oorganiserade till Handels medlemmar, säger Mattias Dahl som kallar Handels ihärdiga försvar av ob-systemet för ”en ideologisk låsning”.

Han vill se en mer individuell lönesättning och större lönespridning än i dag. Löneökningarna bör dessutom anpassas efter hur bra företagen går. LO:s låglönesatsningar i jämställdhetens namn dömer han ut.

Absolut viktigast i avtalsförhandlingarna 2013 – näst efter lönerna – är enligt Mattias Dahl arbetstidsreglerna i partihandelsavtalet. I dag är ramen för arbetstid 7–18 på vardagar och 7–12 på lördag.

– Rena 50-talet. Avtalet är K-märkt, kommenterar han.

Lagerarbete på andra tider kräver överenskommelse med det lokala facket, med följden att ob-ersättningen varierar mellan olika företag. Arbetsgivarna vill ha in ob-regler i det centrala avtalet.

– Det är inte rättvist att ett företag betalar 100 procent och ett annat 200 procent. Med centralt avtalade ob-regler slipper man bråk och ständiga förhandlingar. Kanske kan en lösning här också lösa frågan om inhyrning.

Här snuddar han vid något. Facket har sina hjärtefrågor, som rätt till heltid och begränsad inhyrning. Arbetsgivarna har sina. Som förhandlingsledare hoppas Mattias Dahl kunna öka inslaget av samarbete och raka rör mellan parterna. Mindre obehagliga strypgrepp, mer ärlig byteshandel – så kan kanske alla bli vinnare.

– Båda sidor måste vara beredda att slakta heliga kor. Vilka det blir får vi ta i förhandlingen.

 

Mattias Dahl

Handlar mest på Coop

ÅLDER: 41 år.
BOR: Villa i Åkersberga med fru och tre barn.
AKTUELL: Ny förhandlingschef på Svensk Handel efter Bo Cederlöf.
LÖN: "Det behåller jag för mig själv."
FRITID: Gymmet han byggt i garaget. Läser biografier och historia.
HANDLAR: Oftast på Coop, nära hemmet.
FACKLIG ERFARENHET: Aldrig medlem, men tidigare anställd på chefsfacket Ledarna.

Heltidsgruppen

Ska jobba till 2014

Heltidsgruppen, med representanter från facket Handels och arbetsgivarna Svensk Handel och KFO, tillsattes 2010 och fick 2012 nya uppgifter.

Målet är att utveckla möjligheterna att erbjuda butiksanställda anställning på heltid. Arbetet ska vara klart 2014.