Facket ser som det största problemet med second hand-företagen att de tillhör olika arbetsgivarorganisationer och har olika kollektivavtal för personalen.
– Det är inte frivilligarbetet som är problemet, vi är inte emot arbete som syftar till att göra en god insats. Det är de anställda i butikerna vi vill teckna avtal för, säger Handels ombudsman Jannika Fahlander.

Målet är att under hösten teckna ett kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Arbetsgivaralliansen, som är jämförbart med det som gäller för butikspersonal.
– Jag tror att ganska många skulle omfattas – butiker som kyrkor, trossamfund och ideella verksamheter driver.