Sedan 2001 ger Handels ett årligt bidrag till Socialdemokraterna på sex kronor per medlem och år. Sammanlagt blir det drygt 900 000 kronor om året. Från och med 2013 upphör det.

En speciell fond inrättas i stället, där lika mycket pengar läggs för att användas till att påverka samhällsutvecklingen på det sätt som gynnar Handels medlemmar bäst.
− Det handlar om att vi ska tillvarata våra medlemmars intressen, säger Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson.

Som exempel nämner hon bland annat hur Handels har lyckats lyfta frågan om vinster i välfärden efter att medlemmarna har tyckt att man ska jobba emot det.
− Bakgrunden är kongressbeslutet, där vi sa att vi ska jobba betydligt hårdare för samhällspolitisk påverkan, säger hon.

Pengarna kan från och med januari betalas ut i olika omgångar, beroende på vad förbundsstyrelsen beslutar. Syftet med satsningen ska vara att göra samhället bättre för Handels medlemmar.
− Men ska vi samverka med någon är det Socialdemokratiska partiet. Det är där vi har vår politiska bas, säger Susanna Gideonsson.

I nuläget finns inga planer på vad man ska använda fonden till nästa år. Det är öppet för diskussion.
− Vi vill se var det gör mest nytta, i stället för att bara ge anslag rakt av, säger hon.

Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin vill inte kommentera saken.