I somras uppmärksammades den dåliga arbetsmiljön för de inhyrda på Icas lager i Helsingborg. Det handlade om tunga jobb, scheman som inte kom i tid och som kunde ändras med kort varsel, för lite dygnsvila och bestraffningar när man sa ifrån. Sedan dess har facken IF Metall som äger förhandlingsrätten (se faktaruta) och Handels samt arbetsgivarna Ica och Proffice suttit i förhandlingar.

– Det är frustrerande att det tagit så lång tid. Det var egentligen först i somras som arbetet tog fart. Proffice har bytt ansvarspersoner hela tiden. Men nu känns det som vi börjar närma oss målet, säger Lennart Nilsson.

Att det tagit så lång tid har varit minst sagt jobbigt för de inhyrda. Nyligen sa André Börvall, de inhyrdas fackliga ombud, upp sig från sitt uppdrag.
– Det har inte blivit bättre. Facken har försökt i snart ett år nu. Eftersom det inte händer någonting tyckte jag att det var dags att anmäla Proffice till Arbetsmiljöverket. Då skulle det bli fart på dem, säger han.

Det är skyddsombudet som ska göra anmälan. Men Lennart Nilsson, som är regionalt skyddsombud, ville inte.
– När nu Proffice äntligen tar tag och försöker rätta till problemen tror vi det är klokt att inte hela tiden ”beskjuta” dem med den ena efter andra frågan. De måste få en ärlig chans att rätta till problemen och då kan inte alla frågor, stora som små, lösas på en gång. Man måste fråga sig vad man vill uppnå, säger Lennart Nilsson.

Proffice ska nu ha lagt in en spärr i det datasystem som används när scheman läggs. På så vis ska ingen automatisk schemalagd övertid kunna göras. Proffice har även anställt ytterligare en chef som ska hjälp till att styra upp situationen. Den tidigare chefen, som är kvar, har fått gå ledarskapsutbildningar.

Handels fackklubb på Ica har tagit över de inhyrdas frågor från IF Metall.
– Men blir det en tvist tar IF Metall den. Vi gör förarbetet så att säga, säger Marcus Strandberg, klubbordförande på Icas lager.

Förhoppningen är att de inhyrda ska ha en egen klubb i framtiden. Två personer ska skolas in i det fackliga arbetet.
– De ska bland annat sitta med vid förhandlingar. Så de får lite kött på benen, säger Marcus Strandberg.
Enligt honom har det mesta gällande arbetsmiljön rättats till. Eller gör det när klubben påpekar felen. Däremot skulle han inte vilja säga att de är i hamn.

På Ica är man nöjd med att Proffice tagit kritiken på allvar. Enligt logistikchefen Jonas Hultenheim är det inte aktuellt att säga upp avtalet med Proffice i dagsläget.

Det här gäller för inhyrda

Flera fackförbund inblandade

De Proffice-anställda som är inhyrda på Icas lager omfattas av bemanningsavtalet. När det gäller Proffice är det LO-förbundet IF Metall som Proffice tecknat bemanningsavtalet med. Därför är det IF Metall som förhandlar för de inhyrda på Icas lager.

De inhyrda kan däremot vara medlemmar i ett annat förbund, det så kallade medlemsförbundet. Medlemsförbundet kan få ett särskilt förhandlingsmandat som gör att förbundet kan företräda sina medlemmar i vissa frågor. Detta har IF Metall gett Handels fackklubb på Icas lager i Helsingborg.

Arbetstidslagens regler gäller inte för inhyrda som går på bemanningsavtalet. Bemanningsavtalets regler ersätter lagen. Den sammanlagda arbetstiden under en period om sju dagar får inte vara fler är 48, övertid ska räknas in. Man har också rätt till 11 timmars dygnsvila.