Av de nära 300 som LO varit i kontakt med säger nio av tio att de hellre vill vara direkt anställda på kundföretaget. Sju av tio säger att bemanningsföretaget inte ordnar vidareutbildningar. Sex av tio säger att de har monotona arbetsuppgifter.

Rapporten ”Bemanningsbranschens sociala pris” visar också att bemanningsföretag används som en permanent lösning. 43 procent av de intervjuade hade varit på kundföretaget i över ett år, i vissa fall så länge som tio år.
– De ökade vinstkraven och den tuffare konkurrensen mellan företagen har lett till att bemanningsföretag används permanent. Arbetsgivarna vill ha precisionsbemanning. Det vill säga tillgång till personal just precis när det behövs, men inte betala för anställda när arbetskraften inte kan utnyttjas fullt ut, säger Claes-Mikael Jonsson, utredare på LO och en av dem som skrivit rapporten.

När bemanningsföretag blir en permanent lösning bildas ett parallellt system på arbetsplatsen, ett A- och ett B-lag, enligt Claes-Mikael Jonsson. För att bryta detta vill LO att inhyrningen tidsbegränsas i lag.
– Ett sätt kan vara att gå tillbaka till en maxgräns på fyra månader, som det var när bemanningsföretagen först blev lagliga, säger Claes-Mikael Jonsson.

Helt olagligt, menar Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen som är en branschorganisation för bemanningsföretag.
– Enligt EU:s bemanningsdirektiv måste man kunna motivera en begränsning med att den skyddar den som är uthyrd och det gör inte en tidsbegränsning, säger han.

LO anser dock att Bemanningsföretagen har en orealistisk syn på syftet med EU-direktivet.
– Direktivet ska skydda de bemanningsanställda, inte ta bort hinder för de enskilda bemanningsföretagen, säger Claes-Mikael Jonsson.

Förutom lagstiftning vill LO se skärpta regler för de bemanningsanställdas arbetsmiljö.
– Det finns luddiga formuleringar i bemanningsavtalet, men de är inte förpliktande. Vi behöver skärpa upp detta. Men det har funnits en stor motvilja från arbetsgivarnas sida, säger Claes-Mikael Jonsson.

Inte heller det håller Henrik Bäckström med om.
– Vi har precis slutit ett långt avtal som båda parterna varit nöjda med. Rapporten är bara ett politiskt utspel inför avtalsrörelsen 2013.

Henrik Bäckström ger inte mycket för LO:s rapport över huvud taget.
– Jag har aldrig sett en sådan slarvig, osystematisk och oseriös rapport sedan jag gick i småskolan. Jag kan inte ta den på allvar. Däremot kan det vara så att några bemanningsanställda gör tunga monotona jobb och upplever att de har lite inflytande. Men leta lite till så hittar du de som inte upplever det så.

Om undersökningen

292 har svarat på enkätet

LO skickade en enkät till 600 bemanningsanställda. 292 har svarat. LO har även besökt arbetsplatser och intervjuat bemanningsanställda. LO säger självt att rapporten inte är vetenskapligt gjord, men ger enligt LO ändå en god signal om de bemanningsanställdas arbetsliv.  Källa: LO:s rapport Bemanningsbranschen social pris.

Ur rapporten

Bemanningsanställda  upplever:

... att de har en mer riskfylld arbetsmiljö än de anställda på kundföretaget.
... att de har tyngre och mer monotona arbetsuppgifter än de anställda på kundföretaget.
... att de har högre krav på sig än de anställda på kundföretaget.
... att de har liten möjlighet till vidareutbildning.
... att de har liten möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter.
... att jobbet inverkar negativt på privatlivet.
Källa: LO:s rapport Bemanningsbranschen social pris .