Samtidigt är handelsprogrammet en av utbildningarna som leder till störst arbetslöshet. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Vartannat år genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en undersökning om hur det har gått för de som har gått ut gymnasiet, tre år efter studenten. Precis som tidigare är handeln den vanligaste branschen att jobba i, bland de som har jobb.
– Det verkar vara ganska stabilt över tid, säger Tomas Westling på SCB:s enhet för statistik om utbildning och arbete.

Under en vecka i april, när undersökningen gjordes, jobbade 14 procent inom handeln. Bland personer födda i utlandet var siffran 22 procent.

Trots det var Handel- och administrationsprogrammet en av utbildningarna med störst arbetslöshet bland de forna eleverna. 67 procent hade varit arbetslösa någon gång under de senaste tre åren. Bland dessa hade var femte person varit utan jobb i mer än ett år.
– Det är jättedåligt. Det kan inte fortsätta som förut, det är klart man måste göra något åt det, säger Lennart Grönberg som är ansvarig för utbildningsfrågor inom Handels.

Han menar att situationen beror på olika saker. Som att många som pluggar till något annat jobbar extra inom handeln och att arbetsgivarna inom handeln anser att skolor misslyckas med att få fram elever som har tillräckliga kompetenser. Därför är det många som inte bryr sig om att folk har gått handelsprogrammet.
– Jag tror att skolan måste bli bättre på att ha kontakt med arbetsgivarna. Men arbetsgivarna måste ha ork och intresse att tala om för skolan vad de behöver, säger Lennart Grönberg som hoppas att yrkespraktiken som införs efter årsskiftet är ett steg i rätt riktning.

Bilden bekräftas av en undersökning Handelsnytt gjorde förra hösten, där 67 av 100 butiksägare anser att deras anställdas gymnasieutbildning saknar betydelse. (se tidigare artikel)