Sedan yrkespraktik skrevs in i butiksavtalen med Svensk Handels och KFO i våras jobbar fack och arbetsgivare gemensamt med att utarbeta formerna. Handelns kompetensbyrå (fd Svensk Handel Kunskap) har fått i uppdrag att utforma utbildningsmaterial och handledarstöd, som i huvudsak är webbaserat.

Starten för de första praktikanterna var tänkt att ske i januari, men Lennart Grönberg tror nu snarare att det kan komma i gång i februari eller mars.
– Vi planerar att börja i liten skala, för att sedan marknadsföra oss bredare för den kull av ungdomar som slutar handelsprogrammet i juni.
Hur många praktikanter kan det bli?
– Kanske uppemot 300, i framtiden 400. Det beror på hur många som väljer handelsprogrammet.
Lennart Grönberg hoppas att den nya formen av yrkesintroduktion med anställning på heltid ska bidra till att höja statusen för gymnasiets handelsutbildning.

Yrkespraktik

Heltid med 75 procents lön
Gäller ungdomar under 21 år som gått handelsprogrammet på gymnasiet.
Praktiken sker på heltid i tolv månader.
Praktiken sker enbart på företag som tillhör Svensk Handel eller KFO.
Praktikanten ska ha en handledare som ansvarar för utbildningen.
Utbildningen ska ge kunskaper på eftergymnasial nivå om till exempel ekonomi, logistik och varukunskap.
Lönen är 75 procent av lägstalönen för 19-åringar med ett års branschvana.

Källa: Handels