De förtroendevalda som deltog på Handels avtalskonferenser i september fick ange vilka avtalskrav som är viktigast inför förhandlingarna 2013. Sammanställningen som nu presenterats visar att fler semesterdagar står högst på önskelistan för bland annat anställda i privata butiker. Detta krav på att jobba mindre förs fram samtidigt med rätt till heltid, som ju är ett krav på att få jobba mer.

Elisabeth Sandback på Ica i Västerås, nyvald i förhandlingsdelegationen, står bakom kraven.
– De två semesterdagar som försvann under 1990-talskrisen har vi ju aldrig fått tillbaka. Ju äldre man blir desto mer semester vill man ha. Samtidigt är det viktigt att man får jobba så mycket att man klarar sig på sin lön.

Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren tycker att de butiksanställdas vilja att förlänga semestern är intressant.
– Vi har haft reallöneökningar i 15 år, och samtidigt är det tuffare på butiksgolvet i dag. Även den som jobbar deltid kan ha många arbetsdagar på schemat. I det läget kan många tänka sig att avstå löneutrymme för att få mer semester, säger han.

När det gäller kravet om rätt till heltid kommer förhandlingsledningen att undersöka vilka konkreta krav som går att ställa inför avtalsrörelsen 2013. Men några större förändringar redan nästa år är knappast att vänta. Fack och arbetsgivare jobbar redan med heltidsfrågan i en arbetsgrupp som ska vara klar först i slutet av 2014.
– Vi kommer inte att ställa några avtalskrav som stökar till heltidsgruppens arbete, betonar Tommy Tillgren.

Bland lagerarbetare finns en önskan om att reglera användningen av bemanningsföretag. I avtalet 2012 infördes en ny paragraf som innebär att fack och företag ska förhandla om inhyrning på en rad punkter, vilket ska ge facket större inflytande. Lagerarbetarna på Svensk Handels område kräver att den nya paragrafen ska följas upp. Några vill också hålla fast vid kravet att 90 procent av arbetet ska utföras av egna tillsvidareanställda. Detta kommer förbundet inte att kräva.
– Man måste välja väg. Nu har vi en paragraf och ett arbetssätt. Nu måste vi se vad det kan ge, säger Tommy Tillgren.

Avtalskraven för privata butiker och lager fastställs av förbundsstyrelsen i december. Kraven lämnas över till arbetsgivarna Svensk Handel den 24 januari. Den 1 april ska nya avtal börja gälla.

Prioriterade avtalskrav

Detta vill Handels
förtroendevaldaViktigaste avtalskraven enligt Handels förtroendevalda på olika avtalsområden:

Svensk Handel detaljhandeln (butik)
1. Fler semesterdagar
2. OB-ersättning på aftnar (julafton etc.)
3. Rätt till heltid

KFO Kooperativ butik
1. Högre lön
2. Minst 25 timmar i veckan
3. Rätt till heltid

KFO Stormarknad (Forum och Bygg)
1. Högre lön
2. Rätt till heltid
3. Fler semesterdagar

Svensk Handel partihandeln (lager)
1. Följa upp nya bemanningsparagrafen
2. Högre lön
3. 90 procent egen personal

KFO Kooperativa lager
1. Max 2 år visstid
2. Trygga anställningar
3. Fler semesterdagar

AFO tjänstemän (arbetarrörelsen)
1. Fler semesterdagar
2. Friskvårdstimme
3. Högre lön

ABF
1. Högre lön
2. En placeringsort
3. Förbättrad restidsersättning

KFO tjänstemän
1. Fler semesterdagar
2. Löneökning i kronor
3. Kortare arbetstid

KFO Hyresgästföreningen
1. Högre lön
2. Restidsersättningen -- ökade antal timmar
3. Högre semestertillägg

KFO Folkrörelseavtalet
1. Friskvårdspengar
2. Lönekartläggning
3. Fler semesterdagar

Kommunal
1. Högre lön
2. Kortare arbetstid -- bibehållen lön
3. Kompetensutveckling

Frisör
1. Högre grundlön
2. Personliga lönetillägget
3. Arbetsgivaren ska betala kostnaden för gesällprov