Yrkesutbildningarna fortsätter att tappa elever och hårdast drabbat är handelsprogrammet. I dag är det inte ens hälften så många som läser på gymnasiets Handels- och administrationsprogram som det var hösten 2008.

En anledning är att det är mindre elevkullar i dag, men det förklarar bara 17 procent av minskningen.
– Handels- och administrationsprogrammet har minskat tre gånger mer än elevkullarna, säger Sven Sundin, utredare på Skolverket.

Värst var minskningen i fjol. Då var det 1 929 färre elever som började på programmet jämfört med året innan. Kvar blev 3 340 elever. Det var efter att den automatiska högskolebehörigheten på handelsprogrammet togs bort.
– Det är jätteilla, säger Lennart Grönberg som är ansvarig för utbildningsfrågor inom Handels.

Att den obligatoriska högskolebehörigheten tagits bort tror han är en del av förklaringen. Många elever tycks ha valt ekonomiprogrammet i stället. Men problemet har många sidor, där samverkan mellan skolor och arbetsgivare är en stor del.
– Skolorna klarar inte av att ge arbetsgivarna vad de vill ha av de anställda, säger Lennart Grönberg.

Där är facket och Svensk Handel rörande överens.
– På de skolorna där det fungerar bra är samarbetet mellan det lokala näringslivet och skolorna också bra, säger Helen Rönnholm, utbildningsansvarig på Svensk Handel.

Lennart Grönberg tror att den kommande yrkespraktiken är ett steg i rätt riktning, men att mer måste göras. Helen Rönnholm på Svensk Handel instämmer. Hon tycker däremot att handelsprogrammet har blivit bättre anpassat efter vad branschen vill ha efter gymnasiereformen 2011, men att det kan ta ett tag innan vi får se en vändning.
– Vi hoppas att det ska vända. Men det är bara att konstatera att handelsprogrammet inte har varit tillräckligt attraktivt, säger Helen Rönnholm.

Gymnasiereformen 2011

2011 blev det en större skillnad mellan gymnasiets yrkesprogram och högskoleförberedande program. Tanken är att elever som läser på yrkesprogrammet ska bli bättre förberedda för yrkeslivet och vice versa.

Den obligatoriska högskolebehörigheten på Handel- och administrationsprogrammet försvann. Eleven måste i stället göra ett aktivt val och välja till kurser för att bli behörig för högskolan.

Källa: Regeringen