I januari upptäckte Handels fackklubb på Ica -lagret i Arlöv, utanför Malmö, att inhyrda inte fått tillräckligt med vila mellan arbetspassen. Då pratade de med Proffice som betalade ersättning till de anställda och lovade att förändringar i hur scheman läggs skulle göras.

Det hjälpte inte. Under perioden april till augusti fick de inhyrda återigen inte den vila de ska ha enligt arbetstidslagen, som i det här fallet.
– Då polisanmälde vi det. Vi anmälde även till Arbetsmiljöverket. Förhoppningsvis kommer det inte att hända igen, säger Lee Sernehov, klubbordförande på Icas lager i Arlöv.  

I nästa vecka ska Proffice träffa fackförbunden IF Metall som har förhandlingsrätten för Bemanningsavtalet och Handels. Samtidigt har polisen påbörjat en utredning.

Proffice känner inte till polisanmälan.
– Därför kan jag inte kommentera den. Det känns konstigt att bli polisanmäld när vi ska ha en förhandling. Vi har vidtagit åtgärder för att rätta till våra rutiner så att det inte kan bli så att anställda schemaläggs utan tillräcklig vila. Men jag kan inte uttala mig om det specifika fallet före förhandlingen, säger Maria Uggla, presschef på Proffice.

Vad händer nu?

Arbetsgivarens ansvar att följa arbetstidslagen Polisen har skickat anmälan vidare för bedömning hos Arbetsmiljöverket och Åklagarmyndigheten.  Utredningen tar i första hand sikte på om ett brott har begåtts över huvud taget, sedan på vem som i sådana fall bär ansvaret.  Anser polis och åklagare att brott begåtts väcks ett åtal.

Både uthyraren, i detta fall Proffice, och den som hyr in, i detta fall Ica, har ett ansvar för de inhyrdas arbetsmiljö. Men arbetstidslagen gäller bara arbetsgivaren, i det här fallet Proffice.

Den som fälls för brott mot arbetstidslagen kan få betala böter på
5 000 kronor och uppåt.

Fakta

Olika arbetstidsregler för inhyrda

När bemanningsanställda är uthyrda ska de följa de arbetstidsregler som gäller för arbetsplatsen. I det här fallet partihandelsavtalet och därmed arbetstidslagen. Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetstidslagen. Brott mot arbetstidslagen har en straffrättslig påföljd och ska därför polisanmälas.

När bemanningsanställda inte är uthyrda gäller bemanningsavtalets regler om arbetstider. Dessa regler ersätter arbetstidslagen.  Brott mot dessa regler ses som avtalsbrott inte som lagbrott och ska därför lösas mellan parterna i första hand. Görs inte det kan det bli stämning i domstol.