– Jag förstår verkligen inte vad som är syftet med slumpmässiga drogtest. Det känns om att syftet är att skrämma upp folk, säger Jyrki Koivisto som är klubbordförande på Coops lager i Bro.

Under hösten har facket försökt kämpa emot Coop Logistiks beslut att införa slumpmässiga drogtester bland lagerarbetarna i Bro och Västerås. I förhandlingarna, som nu är avslutade, tycker facket att de har körts över av arbetsgivaren.

De är dels kritiska mot att det ska göras slumpmässigt, utan misstanke. Men också att bara de som jobbar på lagergolvet ska testas och inte tjänstemännen.
– Det är kränkande för hela arbetsgruppen, säger Thomas Holm som är central ombudsman på Handels.

Han påpekar att Handels också vill jobba för en drogfri arbetsplats. Men att det ska göras på andra sätt.
– Vi var villiga att titta på andra lösningar, som att utbilda nyckelpersoner i att se tendenser till missbruksproblem, säger Thomas Holm.

Enligt Coop Logistik utesluter inte slumpmässiga drogtester utbildningsinsatser. Att de vill införa testerna nu beror på att företaget inte lyckas fånga upp problemet som de anser bör vara lika vanligt på arbetsplatserna som i samhället i övrigt.
– Med slumpmässiga drogtester kan vi identifiera riskbeteenden tidigare och då blir det vår skyldighet som arbetsgivare att rehabilitera medarbetaren, säger Coop Logistiks informationschef Marika Hjelm Siegwald.

Hon menar att de också vill införa drogtester även för tjänstemän, men att tester bland lagerarbetare har högre prioritet.
– Av de arbetsplatsolyckor som förekommer på dagligvarulager så är olyckor med truck vanliga. Att införa drogtester handlar om att vi som arbetsgivare tar ansvar för arbetsmiljön och att den är så säker som möjligt, säger Marika Hjelm Siegwald.

Hon anser inte att företaget har kört över facket i frågan och påpekar att det inte är klart än.
– Vi vill avsluta vår dialog med den lokala fackklubben. Vi behöver även ta ett ledningsbeslut i frågan, vilket vi inte har gjort, säger Marika Hjelm Siegwald.

Enligt Mikael Segel, central ombudsman på Handels med ansvar för andra lager än de kooperativa, förekommer drogtester på lager. Han skulle inte säga att det är vanligt.

Så tycker facket

Handels vill ha drogfria arbetsplatser men anser inte att drogtester är rätt väg att gå, det ses som alldeles för kontrollerande.

Utbildning och uppmärksamhet på eventuella problem bland anställda är en bättre väg att gå, menar Handels.

Facket vill inte göra några överenskommelser om drogtester i avvaktan på en lag om personlig integritet i arbetslivet.

Enligt facket må företaget ha rätt att drogtesta anställda, men de hävdar att arbetstagaren äger sitt eget provsvar. Anställda behöver därför inte lämna sitt provsvar till arbetsgivaren.

Företagshälsovården som ska göra testerna får inte ge ut svaret, eftersom det skyddas av sekretess.

Om arbetsgivaren sedan tar till åtgärder mot anställda som inte lämnar ut sitt provsvar genom att hävda att man bryter mot ordningsregler eller liknande, kan facket driva fallet rättsligt.

Ingen lagstiftning

I tidigare fall som gått upp i Arbetsdomstolen har arbetsgivaren haft rätt att kräva provsvar för yrken som är säkerhetsklassade, som arbete på byggnadsställning på hög höjd och arbete på kärnkraftverk. Facket tycker inte att truckarbete räknas som säkerhetsklassat.

Enligt LO-TCO Rättsskydd är rättsläget lite oklart när det gäller drogtester i arbetslivet, eftersom det inte finns någon lagstiftning om det.