Fem handelsföretag ska i januari presentera sina tankar för fackets och arbetsgivarnas gemensamma heltidsgrupp. Minst en butik per kedja ska ingå i projekt med syftet att öka antalet heltider och stora deltider för butiksanställda. En projektorganisation ska byggas upp under våren och efter sommaren ska försöken sjösättas, enligt Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren.

Försöken ska rulla under minst ett år. Tommy Tillgren hoppas att de ska bli goda exempel som kan inspirera andra.
– Om man ser att andra lyckas blir det intressant för fler. Vår tanke är att pröva flera olika tekniker för att kunna jämföra, säger han.
Tommy Tillgren berättar att försöksverksamheten berör Handels avdelningar i Stockholm, Göteborg, Karlstad och Örebro. Vilka de fem företagen är ska presenteras i början av 2013.
Utöver dem kan ytterligare någon butikskedja tillkomma. Jämförelser kan också göras med Ikea, där fack och företag i flera år drivit ett projekt för att öka andelen anställda med många timmar på kontraktet.

Möjligheten att erbjuda heltid varierar kraftigt beroende på bransch, öppettider och storlek på butiken. Livsmedelshandeln har speciella förutsättningar som heltidsgruppen ska studera närmare. Därför planerar gruppen ett tiotal butiksbesök under våren.
Så småningom, tidigast hösten 2013, ska heltidsgruppen arrangera en inspirationskonferens där man belyser olika sätt att öka arbetstidsmåttet.

Trots att fack och arbetsgivare i gruppen gemensamt talar sig varma för fler heltider så går utvecklingen på butiksgolven åt motsatt håll. En rad arbetsgivare har minskat antalet timmar för sina anställda, och två domar i Arbetsdomstolen har slagit fast att arbetsgivarens rätt att organisera arbetet går före anställdas rätt till fler timmar. Snart vill facket se att det frivilliga arbetet ger resultat.
– Arbetstidsfrågan kommer att finnas med i våra avtalskrav i vårens förhandlingar. Om utvecklingen mot allt fler deltider fortsätter måste vi kräva förändring. Antingen i kollektivavtal eller genom lagstiftning, säger Tommy Tillgren.

Heltidsgruppen

Ska jobba till 2014

Heltidsgruppen, med representanter från facket Handels och arbetsgivarna Svensk Handel och KFO, tillsattes 2010 och fick 2012 nya uppgifter.
Målet är att utveckla möjligheterna att erbjuda butiksanställda anställning på heltid. Arbetet ska vara klart 2014.