Inte bara fackklubben på Ikea Ödåkra utanför Helsingborg är missnöjd, även den i Haparanda.
– Personalen mår dåligt över att de inte kan ge den service de skulle vilja och kunder klagar över att det är för lite personal. Ikea har resurser, de skulle kunna gå i bräschen, säger klubbordförande Ulf Eliasson.

Mer personal skulle finansiera sig självt, menar han. Kunderna skulle få bättre service och varuhuset sälja mer. Klubben tänker i dagsläget inte vända sig till Arbetsmiljöverket, som den i Helsingborg gjorde (läs tidigare artikel).

Ulf Eliasson har i kontakt med andra Ikeaklubbar fått bilden av att problemet inte är begränsat till enstaka varuhus.
– Det är generellt för lite bemannat på många av varuhusen. Ikea måste tänka om.

Ikea Sveriges personalchef Staffan Lindquist delar inte Ulf Eliassons bild.
– Du kan säkert hitta situationer där vi varit underbemannade, men det är absolut inte vår ambition.

Sedan en tid tillbaka jobbar Ikea med att ge de anställda fler timmar på schemat. Ett led i det är att personalen börjat jobba på fler än en avdelning, vilket också ska råda bot på bemanningsproblemen.
– Ju fler medarbetare med kompetens på många områden, desto mer kan de backa upp andra avdelningar. Då får vi en flexiblare och jämnare bemanning. Jag understryker gärna att vi gör detta i god samsyn med facket, säger Staffan Lindquist.

På Ikea i Helsingborg är klubben nöjd med hur varuhusledningen tagit tag i problemen med underbemanning, för långa kassapass och dålig rotation.
– Det börjar hända grejer. Vi får till exempel ett nytt schema i mars, säger klubbordförande Maria Fredholm.