Ett halvår efter att det förra avtalet gick ut har ett nytt kollektivavtal förhandlats fram för cirkelledare inom studieförbund såsom ABF och Medborgarskolan.
– Vi fick upp timlönen och där vi har problem har vi startat arbetsgrupper, säger Handels ombudsman Fredrik Wimborn som har varit med och förhandlat fram avtalet.

Objektanställda som jobbar timvis får en timlön på 165 kronor i timmen i stället för tidigare 155 kronor. Det motsvarar en ökning på sex procent och omfattar många inom avtalets område.
– De flesta är objektanställda, konstaterar Fredrik Wimborn.

Arbetstidsfrågor ska även ses över och det ska göras en lönekartläggning bland tillsvidareanställda. Skillnaderna misstänks vara stora över landet.
– Vi ska försöka hitta oskäliga löneskillnader och rätta till dem, säger Fredrik Wimborn.

Priset för den höjda timlönen är att den ökningen inte sker retroaktivt, trots att det nya avtalet gäller från att det gamla gick ut för ett halvår sedan.

I det tvååriga avtalet får tillsvidareanställda dock en löneökning som även gäller sex månader tillbaka. Ökningen blir lägst 3,4 procent det första året. Under det andra året blir ökningen 2,4 procent.

Kollektivavtal Cirkelledare / lärare

Kollektivavtalet för cirkelledare är ett av Handels minsta avtal. Sammanlagt täcker avtalet upp till 3 000 personer, men delas mellan Handels, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Teaterförbundet.

Många cirkelledare har även andra arbetsuppgifter på exempelvis ABF och täcks då av ett annat kollektivavtal, ABF medarbetare.