De två kvinnorna var anställda på 20 respektive 22 timmar i veckan. De ville jobba mer och hade muntligen sagt det till chefen. Men när deras kollega med en tjänst på nästan 29 timmar i veckan gick i pension fick ingen av dem gå upp i arbetstid.
– Jag har nyss separerat, så halvtid är inte så mycket att leva på. Jag hade väldigt gärna velat att detta skulle löst sig långt innan en stämning, säger en av de anställda som vill vara anonym.

Handels menar att butiken brutit mot lagen om anställningsskydd och kräver skadestånd till kvinnorna.
– Arbetsgivaren gav den lediga tjänsten till den anställde med kortast anställningstid och minst kompetens. Hans agerande är ganska förvirrande, säger Handels ombudsman Pierre Werbitsch.
Fackets lösning var att den lediga tjänsten skulle gå till den av de två som hade längst anställningstid. Hennes tjänst skulle i sin tur gå till nästa i turordningen och så vidare.

Enligt Handels säger arbetsgivaren att de två anställda inte alls anmält till honom att de vill ha fler timmar. Facket tror att många problem hade besparats om de hade anmält sitt intresse skriftligt i stället för muntligt.
– Handels har en folder som man kan lämna till sin arbetsgivare, säger Pierre Werbitsch.

Icahandlaren vill inte uttala sig i Handelsnytt. Nu ska han skicka in ett svaromål till Arbetsdomstolen.

Läs om varför Handels tycker att detta ärendet skiljer sig från tidigare nederlag i Arbetsdomstolen.

Här hittar du foldern om du vill utöka din arbetstid.

Fakta

Rätt till fler timmar enligt lagen• Enligt lagen om anställningsskydd har den som jobbar deltid företrädesrätt till fler timmar. För att ha företräde måste man ha anmält intresse till arbetsgivaren, arbetsgivarens behov av arbetskraft ska ändå tillgodoses och deltidaren ska ha kvalifikationer för nya arbetsuppgifter.

• Om flera anställda vill ha fler timmar går den med längst anställningstid först. Vid lika lång anställningstid står den som är äldst först i ordningen.