Arbetsgivarna Svensk Handel anser att Handels lönekrav är för höga med tanke på att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. De vill se löneavtal på samma nivå som de som industrins parter kommer att teckna under våren. De vill inte gå med på att ingångslönerna höjs lika mycket som utgående löner.
– Vi föreslår att de lägsta lönerna höjs med 50 procent av utgående löner, säger Svensk Handels förhandlingschef Mattias Dahl.

Arbetsgivarna vill ha treåriga löneavtal som innebär en ökad lönespridning.
– Vi vill kunna belöna goda arbetsinsatser med högre lön. Det går inte med dagens sammanpressade lönestruktur, säger Svensk Handels vd Dag Klackenberg.

Arbetsgivarna kräver också vad de kallar en modernisering av arbetstidsreglerna för partihandeln. De vill skrota fackets veto mot lagerarbete på kvällar och helger. I stället vill de föra in regler om ob-ersättning i det centrala avtalet.

Arbetsgivarna vill inte närmare kommentera Handels avtalskrav förrän de har satt sig in i detaljerna.

Svensk Handels krav

Kräver treårigt avtal

  •  Treåriga löneavtal som följer "märket" som sätts av industrin.
  • Modernisera arbetstidsreglerna för partihandeln.
  • Ökad lönespridning.