Ifall en närstående precis dött hur är det med ledighet då?
Josefine Hansen

Svar: Enligt kollektivavtalen som till exempel finns inom detaljhandeln, så har man rätt till ledighet med lön under högst en dag vid nära anhörigs frånfälle, samt vid begravning eller urnnedsättning. Vid begravning kan permissionen också omfatta nödvändiga (högst två) resdagar. Ledigheten omfattar den schemalagda tiden som arbetet skulle ha utförts på.
Fredrik Wimborn, ombudsman