Om jag ska arbeta 10 tim/vecka, kan du arbetsgivaren sätta mej på 2 tim om dagen ? Eller finns det en gräns för minsta antal timmar man får jobba?
Tussi

Svar: I lagstiftningen (Arbetstidslagen) finns det inte något regelverk kring hur många timmar man som minst får arbeta under en dag.
I våra kollektivavtal gällande detaljhandeln finns det däremot regler om minsta arbetstid per arbetspass. I dagsläget gäller att ett arbetspass inte får understiga 3 timmar.  Detta gäller dock inte minderårig skolelev vid arbete under skoltermin. För dessa gäller reglerna i Arbetsmiljölagen.
Linda Palmetzhofer, ombudsman