Risken finns att om den försämras kommer tappet av medlemmar automatiskt. Finns ingen riktig mening med att vara ett kollektiv. Allt är inte bara löneförhandlingar.
Anställningstrygghet på arbetsplats är absolut det första kravet och som gör att jag är medlem i handels.

Med vänlig hälsning

Oroad