Enligt Transport är dialogen knappt påbörjad med Handels. De vill inte göra några förhastade beslut, då det i slutändan är LO:s organisationsplan som avgör frågor som dessa. De kan inte heller säga att deras kollektivavtal i det här fallet skulle innebära sämre lön för lagerarbetarna.
– Vi har inte börjat titta på det här än. Men vi har inget uppsåt att försämra för någon grupp på arbetsmarknaden. Däremot måste man i LO besluta sig för vem som ska organisera vad. Man kan inte bara säga att allt ska vara som det en gång har varit, säger Transports förbundssekreterare Markus Pettersson.