Hur har årets avtalsförhandlingar varit hittills?

– Vi håller ett högt tempo från start, det finns mycket att prata om. Våra krav på löneökningar för alla, trygga jobb och ökat inflytande står långt ifrån vad Svensk Handel vill. De har skrivit ett helt nytt lageravtal som de vill att vi ska anta. Det är helt oacceptabelt att göra på deras sätt.

I vissa fall har arbetsgivare möjlighet att välja ett annat lageravtal, till exempel med Transport, och därigenom få lägre kostnader och mer makt. Hur påverkar det Handels förhandlingsposition?

– Om ett företag går med i Transportgruppen får de automatiskt kollektivavtal med Transport. Det gör det svårt för oss att hålla det fackliga löftet att aldrig sälja vårt arbete till sämre villkor än vårt kollektivavtal. Det är viktigt med facklig sammanhållning.

Hur bedömer du chansen att ha nya avtal klara före 1 april?

– Vårt mål är att bli klara före 1 april. Men vi är beroende av att industrin får till ett avtal i god tid. Det är viktigt att vi håller ihop inom LO om de krav vi enats om.

Avtalskraven

700 kronor
och tryggare jobb
Handels kräver:

För både butiker och lager

 • Löneökningar med 700 kronor per månad och heltidsanställd.
 • Lägstalönerna höjs lika mycket.
 • Begränsa visstidsanställningar.
 • Ytterligare en semesterdag för anställda som varit anställda i minst fem år.
 • Försäkring om utökad föräldralön (förhandlas mellan LO och Svensk Näringsliv).

För butiker:

 • Fler heltidstjänster och högre sysselsättningsgrad för de som jobbar deltid.
 • Regler för anlitande av bemanningsföretag och hur butikernas bemanning planeras.

För lager:

 • Visstidsanställningar och inhyrd personal från bemanningsföretag ska vara ett komplement till egen personal och bara anlitas för att täcka upp vid korttidsfrånvaro och tillfälliga arbetstoppar.

Svensk Handel kräver

 • Treåriga löneavtal som följer "märket" som sätts av industrin.
 • Lägstalönerna höjs hälften så mycket som utgående löner.
 • Stora ändringar i partihandelsavtalet. Bland annat skrotas fackets veto mot lagerarbete på kvällar och helger.
 • Ökad lönespridning.