En förändring i detaljhandelsavtalet för butiksanställda 2012 ledde till att 240 visstidsanställda på Gekås fick fast jobb. 80 personer började 1 november och övriga skulle enligt planen börja 1 mars (se tidigare artikel).

Av dem som anställdes i höstas har många fått arbeta mertid under vintern, och av dem som skulle ha börjat i mars har många fått börja tidigare. En orsak till det ökade behovet av arbetskraft är att Gekås försäljning gått oväntat bra under lågsäsongen i januari och februari.

En annan orsak till att de nyanställda fått jobba mer är att de drygt 300 som är fast anställda sedan tidigare har gått ner i arbetstid under lågsäsong.
– 320 personer fick jobba en dag i veckan mindre, samtidigt som 80 nya kom in. Där blev det ett glapp i arbetskraftsbehovet, konstaterar Handels klubbordförande på Gekås, Else Marie Johansson.

Hon tycker att det har fungerat ”ganska bra” med införandet av den stora förändring som innebar 240 nya tillsvidareanställda på det halländska lågprisvaruhuset.

Men nyordningen har också nackdelar. Visstidsanställda som närmar sig gränsen för att få fast jobb tvingas sluta. Klubben har en lista på drygt 40 personer som har kvalificerat sig till förtur för återanställning enligt las.
– Klubben gör allt för att få in dem, säger Else Marie Johansson.

Nu är frågan hur Gekås ska bemannas i framtiden. Under hösten anlitades bemanningsföretag på försök på Gekås leksaksavdelning. Facket och företaget är inte överens om hur resultatet ska tolkas.

Arbetsgivaren välkomnar den flexibilitet som bemanningsföretag erbjuder, men ska analysera kostnaderna närmare. Klubben anser att man bör satsa på egen, fast personal.
– Då får man vana medarbetare och måste inte lära upp nya hela tiden.  Flexibiliteten får man ändå genom vårt årsarbetstidsschema som gör att vi jobbar mindre i lågsäsong och mer i högsäsong, säger Else Marie Johansson.

Bakgrund

År 2012 infördes en ny regel i kollektivavtalet för detaljhandeln som begränsade arbetsgivares rätt att använda visstidsanställningar.

Den som inom fem år har haft tidsbegränsad anställning i mer än ett år eller vikariat i mer än två år hos en arbetsgivare blir tillsvidareanställd.

Samtidigt skrotades ett lokalt avtal om säsongsanställningar på lågprisvaruhuset Gekås i Ullared. Därmed upphörde Gekås möjlighet att hålla stora skaror av medarbetare på osäkra anställningar under lång tid.

Efter förhandlingar mellan Gekås och Handels fick 240 personer fast anställning på mellan 21 och 30 timmar i veckan. 80 av dem började sin anställning 1 november, resten den 1 mars.